W ch?odne i pochmurne dni t?sknimy za ciep?ymi promieniami s?o?ca. Na szukanie ich w egzotycznych krajach mog? pozwoli? sobie nieliczni. Zawsze jednak można wybrać się do solarium!!!


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Paradise Studio
Zdrowe i bezpieczne opalanie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 stycznia 2013 18:08

Norma 0,3

Zgodnie z rozporz?dzeniem Komisji Europejskiej, obecnie lampy montowane w nowych ??kach przeznaczonych do solarium nie mog? przekracza? mocy 0,3 W/m2. Niestety zdaj?c sobie jednak spraw?, ?e jej przestrzeganie jest istotne dla zdrowia i bezpiecze?stwa klientw, solarium PARADISE STUDIO posiada urz?dzenia spe?niaj?ce norm? 0,3.

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 19:24
Więcej…
 
Zdrowe i bezpieczne opalanie w solarium Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 14 października 2006 17:00

Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.

To wiele pozytywnych czynnikw, ktre jednak cz?sto pozostaj? przy?mione atakami kierowanymi wprost w stron? solarium. Win? za taki stan rzeczy w du?ej mierze ponosi sama bran?a solaryjna, ktra w pogoni za szybszym opalaniem, si?ga?a po coraz to mocniejsze lampy. Taki stan rzeczy ju? dawno przeszed? do historii, a mimo to ataki nie usta?y, a w ostatnim czasie nawet przybra?y na sile. (...)

Poprawiony: środa, 13 października 2010 21:32
Więcej…
 
Mi?dzynarodowa nagroda dla s?o?ca i solarium Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 09:51

MI?DZYNARODOWA NAGRODA DLA S?O?CA I SOLARIUM

Profesor Johan Moan, jeden z najbardziej znanych na ?wiecie badaczy zajmuj?cych si? promieniowaniem UV i witamin? D, otrzyma? w tym roku renomowan? nagrod? naukow? Uniwersytetu w Oslo. Laureat kieruje wydzia?em bada? nad biofizyk? i terapi? fotodynamiczn? w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Oslo. Uznanie przynios?y mu w szczeglno?ci badania nad skutkami nas?onecznienia dla ludzkiego zdrowia.

Poprawiony: środa, 17 października 2012 17:06
Więcej…
 
Opalanie zapobiega grypie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2012 18:46

Opalanie zapobiega grypie

Wyniki bada? potwierdzaj?: zaopatrzenie w witamin? D jest jednym zdecyduj?cych czynnikw dla wybuchu i przebiegu epidemii grypy.
Veldhoven, 9 grudnia 2010 (SRF) Zaopatrzenie w witamin? D jest jednym z decyduj?cychczynnikw dla wybuchu i przebiegu epidemii grypy. Tak brzmi wniosek norweskichnaukowcw z bada? nad epidemiami grypy, ktre zosta?y w ostatnim czasie opublikowane wczasopi?mie specjalistycznym International Journal of Infectious Diseases. Badaniadowodz?, i? wska?niki zachorowalno?ci oraz ?miertelno?ci rosn? wraz ze zmniejszaj?c? si?ekspozycj? na promienie s?oneczne, a tym samym ni?szym zaopatrzeniem w witamin? D.Szczeglnie du?e s? r?nice sezonowe w zakresie przypadkw ?miertelnych: w okresiezimowym, gdy promieniowanie s?oneczne jest zbyt s?abe dla syntezy witaminy D przez skr?,ich liczba wzrasta od 20 do 600 razy.

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2012 19:16
Więcej…
 
S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2012 18:42

S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi

Promienie s?oneczne, a tak?e bogata w witamin? D dieta pozwala zmniejszy? ryzyko raka piersi nawet o 43 procent !

Na podstawie bada? przeprowadzonych w?rd 70 tysi?cy kobiet kluczowym czynnikiem wp?ywaj?cym na zmniejszenie ryzyka raka ?mierci jest odpowiednia ilo?? promieniowania s?onecznego. Dieta oraz suplementy diety s? jedynie dodatkiem.

Regularna ekspozycja na s?o?ce oraz odpowiednio zbilansowana dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o oko?o 32 - 43 procent. Wprawdzie ?ywno??, ktra jest bogata w witamin? D, np. ryby, produkty mleczne, jaja i niektre rodzaje olejw la tak?e suplementy diety mog? zwi?kszy? dzia?anie s?o?ca, jednak stosowane samodzielnie maj? niewielki wp?yw na wyst?pienie lub regresj? choroby.

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2012 19:01
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.