Kosmetyki do opalania to nie tylko piel?gnacja skry ale i przyspieszenie procesu opalania. Kosmetyki stosowane przed jak i po opalaniu wp?ywaj? na przed?u?enie trwa?o?ci efektu opalania.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Paradise Studio
S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2012 18:42

S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi

Promienie s?oneczne, a tak?e bogata w witamin? D dieta pozwala zmniejszy? ryzyko raka piersi nawet o 43 procent !

Na podstawie bada? przeprowadzonych w?rd 70 tysi?cy kobiet kluczowym czynnikiem wp?ywaj?cym na zmniejszenie ryzyka raka ?mierci jest odpowiednia ilo?? promieniowania s?onecznego. Dieta oraz suplementy diety s? jedynie dodatkiem.

Regularna ekspozycja na s?o?ce oraz odpowiednio zbilansowana dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o oko?o 32 - 43 procent. Wprawdzie ?ywno??, ktra jest bogata w witamin? D, np. ryby, produkty mleczne, jaja i niektre rodzaje olejw la tak?e suplementy diety mog? zwi?kszy? dzia?anie s?o?ca, jednak stosowane samodzielnie maj? niewielki wp?yw na wyst?pienie lub regresj? choroby.

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2012 19:01
Więcej…
 
Ca?a prawda o opalaniu. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 września 2011 20:31

Na przestrzeni 2009 r., przez media oglnopolskie przetoczy?a si? negatywna i sponsorowana przez lobby kosmetyczne kampania dotycz?ca opalania w salonach solaryjnych, maj?ca na celu zwrcenie uwagi na konieczno?? korzystania z innych zdrowych produktw br?zuj?cych skr?.
Autorzy licznych publikacji nie dostrzegli faktu, i? w opalaniu br?zowa skra jest efektem wtrnym i nie najwa?niejszym, ale przede wszystkim najbardziej istotne s? korzy?ci zdrowotne. S? one potwierdzone w licznych badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Niemczech.
W ramach tej kampanii podanych zosta?o wiele nieprawdziwych informacji o opalaniu w solarium, w szczeglno?ci o powodowanym przez solarium wzro?cie zachorowa? na raka skry.

Poprawiony: niedziela, 11 września 2011 20:42
Więcej…
 
Aktywne wyszczuplanie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2012 09:04

CHUDNIJ Z G?OW? !

Nowoczesna metoda zwalczania tkanki t?uszczowej i cellulitu!

Terapia na Vacu Well przynosi trwa?e efekty!

Utrata wagi do 12 kg

Cellulit zanika u 80% u?ytkownikw

Redukcja ?rednio od 8 do 20 cm obwodu cia?a

Vacu Well to specjalistyczne urz?dzenia ??cz?ce zalety wysi?ku fizycznego i dzia?ania podci?nienia. Urz?dzenia typu bie?nia umieszczone s? w szczelnej kapsule si?gaj?cej powy?ej bioder.

Zapraszamy do skorzystania z oferty na:

10 wej?? za kwot? 200,00

15 wej?? za kwot? 250,00

Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2013 14:04
 
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 20:02

W pewnych wypadkach dermatolog mo?e zaleci? tak? terapi?, np. w leczeniu ?uszczycy, ?upie?u lub w niektrych przypadkach tr?dziku. Przed podj?ciem decyzji o odwiedzeniu solarium w celach leczenia schorze? skrnych nale?y jednak bezwzgl?dnie zasi?gn?? opinii specjalisty.

Najlepiej lekarza dermatologa, ktry dzi?ki swojej wiedzy b?dzie mg? w poprawny sposb zdiagnozowa? dane schorzenie i stwierdzi? czy promienie UV nie pogorsz? sytuacji. Je?li promieni UV b?d? mog?y stanowi? form? terapii to b?dzie on mg? rwnie? podpowiedzie?, jaka powinna by? ich dawka, sk?ad zawartych w nich promieni oraz cz?stotliwo?? wizyt. W leczeniu schorze? skry du?a role odgrywaj? zarwno promienie UVA jak i UVB, dlatego te? nie ka?da lampa u?yta w solarium b?dzie si? do tego nadawa?.

Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 20:21
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.