Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start ABC Opalania
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 października 2010 18:45
 • Korzystaj z solarium nie cz??ciej ni? raz dziennie i nie cz??ciej ni? 3 razy w tygodniu. Mi?dzy seansami rb przerwy - dla skry normalnej jednodniowe, dla skry wra?liwej minimum dwudniowe. Twoja skra musi wypocz?? i zregenerowa? si?. Biologiczny proces uzyskania pe?nej opalenizny trwa oko?o 48 godzin.
 • Utrwalanie opalenizny gwarantuj? 1-2 wizyty w tygodniu.
 • Dostosuj rodzaj urz?dzenia, czas i cz?stotliwo?? opalania do twojego fototypu skry oraz stopnia zaawansowania opalenizny. Zacznij od krtkich seansw - twoja skra powinna si? oswoi? z promieniami UV. Stwrz swj indywidualny program opalania, a w razie problemw popro? o pomoc obs?ug? solarium.
 • Do opalania w solarium u?ywaj specjalnych kosmetykw. Zapewniaj? one ochron? i piel?gnacj? opalonej skry oraz zwi?kszaj? szybko??, intensywno?? i skuteczno?? opalania.
 • Dobierz odpowiedni kosmetyk do rodzaju karnacji, stopnia zaawansowania opalenizny i intensywno?ci oczekiwanej opalenizny. W razie problemw, popro? o pomoc obs?ug? solarium.
 • Kosmetyki stosuj bezpo?rednio przed opalaniem w solarium. Rozprowadzaj je rwnomiernie i dok?adnie na skrze, zwracaj?c uwag? na najbardziej delikatne i trudne do opalenia miejsca (twarz, dekolt, piersi, kolana, ?okcie, wewn?trzne powierzchnie ramion i ng).
 • Do piel?gnacji opalonej skry, u?ywaj kosmetykw specjalnie do tego przeznaczonych. Skra po opalaniu wymaga szczeglnej uwagi i troski. Stosuj kosmetyki regeneruj?ce, nawil?aj?ce i przed?u?aj?ce opalenizn?. Kosmetyki piel?gnuj?ce po opalaniu stosuj najlepiej po k?pieli.
 • Nie u?ywaj kosmetykw z filtrami UV w solarium. Rwnie? do opalania na s?o?cu nie u?ywaj kosmetykw przeznaczonych do opalania w solarium. Przed opalaniem w solarium usu? makija?, oczy?? dok?adnie skr? twarzy i dekoltu za pomoc? mleczka do demakija?u. Nie u?ywaj perfum ani dezodorantw, zdejmij zegarek i bi?uteri?.
 • Podczas opalania w solarium zamknij oczy i w?? specjalne okulary ochronne.
 • Je?eli posiadasz na skrze znamiona barwnikowe zabezpiecz je przed opalaniem. Je?li masz inne problemy ze skr?, skonsultuj si? z lekarzem dermatologiem
 • Je?eli za?ywasz lekarstwa lub doustne ?rodki antykoncepcyjne, przeczytaj przed opalaniem znajduj?c? si? w ich opakowaniu ulotk? lub skonsultuj si? z lekarzem.
 • Je?eli jeste? chora/chory, w okresie rekonwalescencji, w ci??y lub niedawno urodzi?a? dziecko, przed opalaniem skonsultuj to ze swoim lekarzem.
 • Je?li mia?a? wykonywane zabiegi kosmetyczne, skonsultuj si? ze swoj? kosmetyczk?
 • W solarium zawsze stosuj si? do zalece? i rad personelu. Personel ma prawo odmwi? obs?ugi osobom, ktrych stan zdrowia budzi zastrze?enia, nieletnim oraz osobom nieprzygotowanym do opalania w solarium, a w przypadku rezygnacji z zastosowania si? do rad personelu, klient zobowi?zany b?dzie do podpisania stosownego o?wiadczenia.
Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 18:24
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.