Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Czy potrzebne s? nam kosmetyki?
Czy potrzebne s? nam kosmetyki? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 20:16

Specjalistyczne kosmetyki solaryjne dost?pne w solarium, pomagaj? uzyska? intensywn? opalenizn?, jednocze?nie utrzymuj?c skr? w doskona?ej kondycji.

Przyspieszaj? proces br?zowienia skry, jednocze?nie chroni?c j? i piel?gnuj?c. Dzi?kikosmetykom solaryjnym w 100% wykorzystujemy czas opalania podczas sesji. Opalenizna w rezultacie jest zdrowsza, ciemniejsza a efekty widoczne s? ju? podczas pierwszych sesji opalania.

Warto wspomnie?, ?e w przypadku braku u?ycia kosmetyku solaryjnego podczas seansu opalania w solarium, skra opala si? efektywnie 40-60% tego czasu.

Kosmetyk solaryjny to nie to samo co kosmetyk pla?owy!

Kosmetyki solaryjne to specjalistyczne preparaty przeznaczone tylko i wy??cznie do u?ywania w solarium. Od kosmetykw pla?owych r?ni? si? przede wszystkim brakiem filtrw UV oraz sposobem dzia?ania. Zadaniem kosmetyku pla?owego za?, jest op?nienie procesu opalania oraz ochrona skry przed promieniami ultrafioletowymi. Na pla?y le?ymy z regu?y d?ugo i faktycznie taka ochrona jest nam niezb?dna.

W solarium jest inaczej. Tu p?acimy w?a?nie za to, aby opali? si? w krtkim czasie, skutecznie i ... pi?knie. Kosmetyki solaryjne zosta?y stworzone w?a?nie po to aby nam to u?atwi?.

W sk?adzie preparatw solaryjnych znajdziemy przede wszystkim substancje przyspieszaj?ce opalanie, substancje br?zuj?ce, ktre zwi?kszaj? zdolno?? skry do opalania. Oczywistym jest fakt, ?e skra poddana intensywnej ekspozycji na promienie UV wymaga rwnie intensywnej ochrony i piel?gnacji. Dlatego te?, obok przyspieszaczy opalania, znajdziemy tu najwy?szej jako?ci substancje nawil?aj?ce, antyutleniaj?ce, dzi?ki czemu opalanie jest nie tylko skuteczniejsze, ale i bezpieczniejsze.

W regeneracji skry pomagaj? preparaty po opalaniu; ?agodz? podra?nienia i co najwa?niejsze znakomicie przed?u?aj? ?ywotno?? opalenizny przy jednoczesnej dba?o?ci o kondycj? skry.

Warto zaopatrzy? si? w tego rodzaju kosmetyk i u?ywa? go w charakterze balsamu do codziennej piel?gnacji cia?a. Warto pami?ta? o tym, ?e kondycja opalanej skry ma istotny wp?yw na tempo opalania i jego ostateczne efekty. Skra zadbana i wypiel?gnowana ?atwiej i skuteczniej si? opala oraz nabiera pi?knego, z?otobr?zowego kolorytu.

W celu osi?gni?cia najlepszych rezultatw podczas korzystania z solarium zaleca si? stosowanie specjalnych kosmetykw. Do opalania w solarium nie nale?y u?ywa? kosmetykw z filtrami przeciws?onecznymi. Analogicznie - korzystaj?c z dobrodziejstwa ??o?ca nie nale?y u?ywa? kosmetykw przeznaczonych do solarium (s? pozbawione filtrw UV). Wi?kszo?? preparatw wyst?puje w formie emulsji, ?eli lub kremw zawieraj?cych sk?adniki piel?gnuj?ce skr? w czasie i po opalaniu w solarium. Dziel? si? one ze wzgl?du na sposb dzia?ania oraz grup? docelow? na cztery fazy:

  • Faza I - s? to produkty zalecane dla osb, ktre dopiero rozpoczynaj? opalanie w solarium i nie posiadaj? jeszcze opalenizny. Dzia?aj? nawil?aj?co i od?ywiaj?co na skr?, a ich g?wnym zadaniem jest przyspieszenie uzyskania opalenizny; niektre zawieraj? samoopalacz.
  • Faza II - s? to produkty zalecane dla osb opalonych, dzia?aj? od?ywiaj?co i nawil?aj?co na skr?, u?atwiaj? opalanie i utrwalaj? opalenizn?. Mog? zawiera? sk?adnik tingle, ktry sprawia, ?e naczynka krwiono?ne rozszerzaj? si?, a krew kr??y w skrze szybciej, przez co skra jest zar?owiona i ciep?a, a opalenizna powstaje szybciej (osoby o sk?onno?ci do rozszerzania naczynek oraz o wra?liwej skrze nie powinny u?ywa? tego typu kosmetykw).
  • Faza III - s? to produkty zalecane dla osb mocno opalonych, ktre chc? prze?ama? barier? opalania (osoby nie posiadaj?ce opalenizny nie powinny stosowa? tego typu kosmetykw).
  • Faza IV - s? to produkty utrwalaj?ce opalenizn?, balsamy, kremy oraz ?ele po opalaniu. Zalecane dla wszystkich osb korzystaj?cych z solarium. Od?ywiaj? i nawil?aj? skr? przez co zachowuje ona ?adn? opalenizn?.

 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.