Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 października 2010 20:02

W pewnych wypadkach dermatolog mo?e zaleci? tak? terapi?, np. w leczeniu ?uszczycy, ?upie?u lub w niektrych przypadkach tr?dziku. Przed podj?ciem decyzji o odwiedzeniu solarium w celach leczenia schorze? skrnych nale?y jednak bezwzgl?dnie zasi?gn?? opinii specjalisty.

Najlepiej lekarza dermatologa, ktry dzi?ki swojej wiedzy b?dzie mg? w poprawny sposb zdiagnozowa? dane schorzenie i stwierdzi? czy promienie UV nie pogorsz? sytuacji. Je?li promieni UV b?d? mog?y stanowi? form? terapii to b?dzie on mg? rwnie? podpowiedzie?, jaka powinna by? ich dawka, sk?ad zawartych w nich promieni oraz cz?stotliwo?? wizyt. W leczeniu schorze? skry du?a role odgrywaj? zarwno promienie UVA jak i UVB, dlatego te? nie ka?da lampa u?yta w solarium b?dzie si? do tego nadawa?.

Istniej rwnie? wiele przeciwwskaza? zwi?zanych zarwno z genetycznymi uwarunkowaniami pacjentw jak i z chwilow? ich kondycja jak i diet?. Je?li za?ywaj? oni na przyk?ad leki sensybilizuj?ce skr? na dzia?anie UV to terapia UV nie b?dzie z pewno?ci? bezpieczna i mo?e doprowadzi? do znacznego pogorszenia si? stanu skry. Jednym z przyk?adw schorzenia, ktrego nie powinno si? leczy? ?wiat?oterapi? UV jest opryszczka. Z jednej strony ze wzgl?du na to, ?e jest to przypad?o?? wirusowa z drugiej i po cz??ci mo?e by? wyzwalana w?a?nie poprzez kontakt skry ze ?wiat?em s?onecznym.

Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 20:21
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.