Kosmetyki do opalania to nie tylko piel?gnacja skry ale i przyspieszenie procesu opalania. Kosmetyki stosowane przed jak i po opalaniu wp?ywaj? na przed?u?enie trwa?o?ci efektu opalania.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Vacu Well
ABC Opalania
VACU WELL - VACU LINE - Spacer w podci?nieniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 października 2006 11:12

VACU WELL - VACU LINE - Spacer w podci?nieniu

Nowoczesna metoda zwalczania tkanki t?uszczowej i cellulitu!

Terapia na Vacu Well przynosi trwa?e efekty!

Utrata wagi do 12 kg

Cellulit zanika u 80% u?ytkownikw

Redukcja ?rednio od 8 do 20 cm obwodu cia?a

Vacu Well oraz Vacu Line to specjalistyczne urz?dzenia ??cz?ce zalety wysi?ku fizycznego i dzia?ania podci?nienia. Urz?dzenia typu bie?nia lub crosstrainer/steper umieszczone s? w szczelnej kapsule si?gaj?cej powy?ej bioder.

Jak dzia?a Vacu Well i Vacu Line?

W wyniku wykonywanego ruchu na crosstrainerze lub bie?ni i panuj?cym w kapsule podci?nieniu dochodzi do polepszenia kr??enia krwi w skrze i tkance podskrnej w miejscach, gdzie z natury kobiet odk?adaj? si? wi?ksze ilo?ci t?uszczu: uda, po?ladki, talia, brzuch.

Wiadomo, ?e t?uszcze s? wa?nym no?nikiem energii, potrzebnej do pracy mi??ni szkieletowych. Substraty t?uszczowe, tzw. wolne kwasy t?uszczowe, pochodz?ce z tkanki t?uszczowej s? dostarczane do mi??ni z krwi?.

St?d wi?c, podczas ?wiczenia w Vacu Well dochodzi do podwy?szonego wyzwalania substratw t?uszczowych (wolne kwasy t?uszczowe) z tkanki t?uszczowej oraz na skutek lepszego kr??enia krwi, tak?e do ich szybszego odtransportowania do tkanki mi??niowej, gdzie w wyniku procesw utleniania, zachodz?cych w mitochondriach, powstaje dwutlenek w?gla i woda.

Panuj?ce w Vacu Well i VacuLine podci?nienie powoduje rwnie? popraw? kr??enia limfy, odpowiadaj?cej za usuwanie nadmiernych p?ynw i zb?dnych produktw przemiany materii. Efektem jest wyg?adzenia skry, poprawa jej j?drno?ci oraz szybka redukcja obwodu sfer problemowych: uda, biodra, talia, brzuch.

Efekty dzia?ania

poprawa cyrkulacji krwi i limfy

wzrost przemiany materii

szybsze spalanie tkanki t?uszczowej

eliminacja celulitu

spadek wagi cia?a

korzystne samopoczucie i wzrost witalno?ci

poprawa sylwetki

CENNIK

1 zabieg - 25 PLN
10 zabiegw - 200 PLN
15 zabiegw - 250 PLN

1 zabieg z mask? - 70 PLN
5 zabiegw z mask? - 300 PLN
10 zabiegw z mask? - 500 PLN

1 zabieg - 175 PLN (dieta, pomiar BF/BW)*
3 zabiegi - 250 PLN (dieta, pomiar BF/BW)*
5 zabiegw - 300 PLN (dieta, pomiar BF/BW)*
10 zabiegw - 375 PLN (dieta, pomiar BF/BW)*
15 zabiegw - 425 PLN (dieta, pomiar BF/BW)*

Body Wrapping - 70 PLN (brzuch, uda, po?ladki)

*Opracowanie na podstawie wype?nionej ankiety odpowiedniej diety wspomagaj?cej odchudzanie, oraz pomiar zawarto?ci tkanki t?uszczowej i wody w organizmie.

* Karnety wa?ne do 6-ciu miesi?cy od daty zakupu
Poprawiony: wtorek, 27 stycznia 2015 09:03
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.