Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
S?o?ce jest ?yciem. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 listopada 2009 09:58

S?o?ce jest ?yciem.

Codziennie potrzebujemy ?wiat?a s?onecznego, a?eby w naszym organizmie mog?y prawid?owo przebiega? r?norodne procesy zwi?zane z przemian? materii. Powszechna jest te? opinia, ?e opalenizna zdobi. Tuszuje drobne mankamenty skry, np. pop?kane naczynka. Powoduje, ?e nasza sylwetka wydaje si? szczuplejsza, a ?niada karnacja wygl?da zdrowiej. Nic zatem dziwnego, ?e solaria staj? si? coraz popularniejsze.

Za dat? powstania pierwszego solarium przyjmuje si? rok 1975, kiedy to Friedrich Wolff wyprodukowa? pierwsz? ?wietlwk? UV i zaobserwowa?, ?e promienie UVB syntetyzuj? witamin? D3 i aktywuj? proces produkcji pigmentu. Lampy nast?pnie umieszczono pod akrylow? pow?ok?, ktra przepuszcza?a promienie ultrafioletowe i tak oto powsta?o pierwsze urz?dzenie zwane dzi? solarium. Wprawdzie celem Wolffa nie by?o opalanie, a leczenie za pomoc? promieni ultrafioletowych chorb skry, jednak fakt, ?e sztuczne s?o?ce nie tylko leczy?o, ale i dawa?o pi?kn? opalenizn? spowodowa?, ?e powsta?a nowa us?uga, ktra z powodzeniem dzia?a do dzi?. Jednak?e ze wzgl?du na fakt, i? ok. 10% populacji Europy i Ameryki P?nocnej masowo korzysta z solariw, ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2009 roku opracowa?a zaleceniadotycz?ce korzystania z tych urz?dze?, a w?rd przeciwwskaza? wymienia si? mi?dzy innymi wiek poni?ej 18-tego roku ?ycia. Ponadto zosta?a wprowadzona warto?? 0,3 W/m2, jako norma obowi?zuj?ca dla wszystkich urz?dze? opalaj?cych.

Poprawiony: sobota, 16 października 2010 18:46
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.