Kontakt ze s?o?cem czy to tym naturalnym czy te? w solarium nie tylko jest zdrowy ale i niezb?dne do ?ycia na Ziemi.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Opalanie zapobiega grypie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2012 18:46

Opalanie zapobiega grypie

Wyniki bada? potwierdzaj?: zaopatrzenie w witamin? D jest jednym zdecyduj?cych czynnikw dla wybuchu i przebiegu epidemii grypy.
Veldhoven, 9 grudnia 2010 (SRF) Zaopatrzenie w witamin? D jest jednym z decyduj?cychczynnikw dla wybuchu i przebiegu epidemii grypy. Tak brzmi wniosek norweskichnaukowcw z bada? nad epidemiami grypy, ktre zosta?y w ostatnim czasie opublikowane wczasopi?mie specjalistycznym International Journal of Infectious Diseases. Badaniadowodz?, i? wska?niki zachorowalno?ci oraz ?miertelno?ci rosn? wraz ze zmniejszaj?c? si?ekspozycj? na promienie s?oneczne, a tym samym ni?szym zaopatrzeniem w witamin? D.Szczeglnie du?e s? r?nice sezonowe w zakresie przypadkw ?miertelnych: w okresiezimowym, gdy promieniowanie s?oneczne jest zbyt s?abe dla syntezy witaminy D przez skr?,ich liczba wzrasta od 20 do 600 razy.

Streszczenie badania Asta Juzeniene, Li-Wei Ma, Mateusz Kwitniewski, Georgy A. Polev, Zoya Lagunova, Arne Dahlback, Johan Moan: The seasonality of pandemic and non-pandemic influenzas: the roles of solar radiation and vitamin D mo?na pobra? ze strony SRFwww.sunlightresearchforum.eu.
?rd?o: Sunlight Research Forum (SRF)
Do redakcji:

Bez wzgl?du na to ile z?ego powie si? jeszcze o s?o?cu i jego zabjczym promieniowaniu, jedno jest pewne. Je?li go nie ma nie tylko czujemy si? ?le lecz chorujemy i przedwcze?nie umieramy. Czy efekty pracy cenionego norweskiego naukowca nadal b?d? tak mocno zas?aniane ch?ci? zyskw p?yn?cych dla koncernw kosmetycznych i innych ?rodowisk zainteresowanych szerz?c? si? wirtualn? epidemi? s?onecznej ?mierci? Z pewno?ci? zmieni si? to w chwili gdy na demonizowaniu s?o?ca i opalania nie b?dzie mo?na tyle zarobi?. Wtedy nagle kto? taki jak Moan otrzyma Nobla za rzecz znan? od setek lat i ca?y ?wiat zacznie si? opala?! Opala? popijaj?c jaki? cudowny syrop ktry b?dzie "niwelowa?" nadmiar postarzaj?cych nas przedwcze?nie promieni UVA, a nie jak dotychczas niedomiar prozdrowotnego UVB.
RED.
Do redakcji:
Bez wzgl?du na to ile z?ego powie si? jeszcze o s?o?cu i jego zabjczym promieniowaniu, jedno jest pewne. Je?li go nie ma nie tylko czujemy si? ?le lecz chorujemy i przedwcze?nie umieramy. Czy efekty pracy cenionego norweskiego naukowca nadal b?d? tak mocno zas?aniane ch?ci? zyskw p?yn?cych dla koncernw kosmetycznych i innych ?rodowisk zainteresowanych szerz?c? si? wirtualn? epidemi? s?onecznej ?mierci? Z pewno?ci? zmieni si? to w chwili gdy na demonizowaniu s?o?ca i opalania nie b?dzie mo?na tyle zarobi?. Wtedy nagle kto? taki jak Moan otrzyma Nobla za rzecz znan? od setek lat i ca?y ?wiat zacznie si? opala?! Opala? popijaj?c jaki? cudowny syrop ktry b?dzie "niwelowa?" nadmiar postarzaj?cych nas przedwcze?nie promieni UVA, a nie jak dotychczas niedomiar prozdrowotnego UVB.
RED.
Bez wzgl?du na to ile z?ego powie si? jeszcze o s?o?cu i jego zabjczym promieniowaniu, jedno jest pewne. Je?li go nie ma nie tylko czujemy si? ?le lecz chorujemy i przedwcze?nie umieramy. Czy efekty pracy cenionego norweskiego naukowca nadal b?d? tak mocno zas?aniane ch?ci? zyskw p?yn?cych dla koncernw kosmetycznych i innych ?rodowisk zainteresowanych szerz?c? si? wirtualn? epidemi? s?onecznej ?mierci? Z pewno?ci? zmieni si? to w chwili gdy na demonizowaniu s?o?ca i opalania nie b?dzie mo?na tyle zarobi?. Wtedy nagle kto? taki jak Moan otrzyma Nobla za rzecz znan? od setek lat i ca?y ?wiat zacznie si? opala?! Opala? popijaj?c jaki? cudowny syrop ktry b?dzie "niwelowa?" nadmiar postarzaj?cych nas przedwcze?nie promieni UVA, a nie jak dotychczas niedomiar prozdrowotnego UVB.
RED.

Witamina D ma dzia?anie antybiotyczne i wzmacnia system immunologiczny. Jestwytwarzana przez skr? pod wp?ywem promieni UV zawartych w ?wietle s?onecznym. Wmiesi?cach zimowych, gdy s?o?ce jest zbyt nisko dla syntezy witaminy D, jej poziom obni?asi?. Wtedy witamina promieni s?onecznych nie mo?e ju? w sposb wystarczaj?cy rozwin??swojego dzia?ania ochronnego wyja?nia profesor Johan Moan z Uniwersytetu w Oslo,jeden z autorw bada?.

W swoich badaniach naukowcy z Uniwersytetu w Oslo opieraj? si? na danych dotycz?cychepidemii grypy w Szwecji, Norwegii, USA, Singapurze oraz Japonii porwnuj?c w uj?ciumiesi?cznym wska?niki zachorowalno?ci i ?miertelno?ci z intensywno?ci? promieniowaniaUV ze ?wiat?a s?onecznego.

Sunlight Research Forum (SRF) jest organizacj? non-profit z siedzib? w Holandii. Jej celemjest prezentowanie szerokiej opinii publicznej najnowszych odkry? medycznych i naukowychdotycz?cych oddzia?ywania umiarkowanego promieniowania UV na cz?owieka.

Biblioteka:

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2012 19:16
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.