W ch?odne i pochmurne dni t?sknimy za ciep?ymi promieniami s?o?ca. Na szukanie ich w egzotycznych krajach mog? pozwoli? sobie nieliczni. Zawsze jednak można wybrać się do solarium!!!


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2012 18:42

S?o?ce zmniejsza ryzyko raka piersi

Promienie s?oneczne, a tak?e bogata w witamin? D dieta pozwala zmniejszy? ryzyko raka piersi nawet o 43 procent !

Na podstawie bada? przeprowadzonych w?rd 70 tysi?cy kobiet kluczowym czynnikiem wp?ywaj?cym na zmniejszenie ryzyka raka ?mierci jest odpowiednia ilo?? promieniowania s?onecznego. Dieta oraz suplementy diety s? jedynie dodatkiem.

Regularna ekspozycja na s?o?ce oraz odpowiednio zbilansowana dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o oko?o 32 - 43 procent. Wprawdzie ?ywno??, ktra jest bogata w witamin? D, np. ryby, produkty mleczne, jaja i niektre rodzaje olejw la tak?e suplementy diety mog? zwi?kszy? dzia?anie s?o?ca, jednak stosowane samodzielnie maj? niewielki wp?yw na wyst?pienie lub regresj? choroby.Postawione hipotezy zosta?y potwierdzone przez naukowcw z francuskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Bada? Medycznych (Institut National de la Sant et de la Recherche Mdicale [INSRM]) w Pary?u, uzyskanych w trakcie bada? opublikowanych w fachowym czasopi?mie "Cancer Biomarkery Epidemiol".

Przebieg badania:

Naukowcy obserwowali oko?o 70.000 kobiet w okresie dziesi?ciu lat. W tym czasie zdiagnozowano 2871 przypadkw raka piersi. Wed?ug bada?, kobiety ktre mieszkaj? w s?onecznych regionach, takich jak Prowansja i ktre jedz? posi?ki bogate w witaminy D maj? znacznie ni?sze ryzyko zachorowania na raka piersi ni? kobiety, ktre mieszkaj? w obszarach, w ktrych wyst?puje cz?ste zachmurzenie a tak?e kobiety spo?ywaj?ce mniej witaminy D w pokarmach.

Wniosek grupy badawczej: "wysokie dawki witaminy D powstaj?cej w wyniku ekspozycji cia?a na ?wiat?o s?oneczne oraz od?ywiania jest konieczne w celu uzyskania wystarczaj?cej bariery ochronnej przed rakiem piersi.

W regionach p?nocnych dawki promieniowania s?onecznego nie s? wystarczaj?co silne, aby zapewni? wystarczaj?c? ilo?? witaminy D. Dlatego konieczne jest regularne i odpowiednio dobrane na?wietlanie sztucznymi promieniami.

Ponadto, jak wyja?niaj? naukowcy, po menopauzie efekt ochronny wynikaj?cy z po??czenia s?o?ca i zbilansowanej diety zawieraj?cej witamin? D jest znacznie trudniejszy do osi?gni?cia.

Na podstawie:
Pierre Engel, Guy Fagherazzi, Sylvie Mesrine, Marie-Christine Boutron-Ruault, Francoise Clavel- Chapelonet: Joint Effects of Dietary Vitamin D and Sun Exposure on Breast Cancer Risk: Results from the French E3N Cohort ("Wp?yw witaminy D i ekspozycji na s?o?ce na ryzyko raka piersi i ?mier?. Badania French E3N Cohort"); in: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011; 20:187-198. Wydanie: Grudzie? 2010.

Tekst na podstawie ?rd?a:
http://www.sunlightresearchforum.nl/cms/index.php?option=com_remository&Itemid=5&func=fileinfo&id=223

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2012 19:01
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.