Kosmetyki do opalania to nie tylko piel?gnacja skry ale i przyspieszenie procesu opalania. Kosmetyki stosowane przed jak i po opalaniu wp?ywaj? na przed?u?enie trwa?o?ci efektu opalania.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start
Ca?a prawda o opalaniu. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 września 2011 20:31

Na przestrzeni 2009 r., przez media oglnopolskie przetoczy?a si? negatywna i sponsorowana przez lobby kosmetyczne kampania dotycz?ca opalania w salonach solaryjnych, maj?ca na celu zwrcenie uwagi na konieczno?? korzystania z innych zdrowych produktw br?zuj?cych skr?.
Autorzy licznych publikacji nie dostrzegli faktu, i? w opalaniu br?zowa skra jest efektem wtrnym i nie najwa?niejszym, ale przede wszystkim najbardziej istotne s? korzy?ci zdrowotne. S? one potwierdzone w licznych badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Niemczech.
W ramach tej kampanii podanych zosta?o wiele nieprawdziwych informacji o opalaniu w solarium, w szczeglno?ci o powodowanym przez solarium wzro?cie zachorowa? na raka skry.

I tu znw nikt nie powiedzia?, i? rak skry powstaje g?wnie w wyniku oparze? skry przebytych szczeglnie w dzieci?stwie, ktre w p?niejszym wieku pod wp?ywem r?nych czynnikw mog? przyczyni? si? do jego rozwoju.
S?oneczna rzeczywisto?? wygl?da jednak inaczej.
Czy wiesz, ?e:

  • Bez ?wiat?a s?onecznego nie by?oby ?ycia na Ziemi. Docieraj?ce do Nas ze S?o?ca promieniowanie UV jest odpowiedzialne za rozwj wszystkich organizmw. Nie bez powodu wszystkie staro?ytne kultury ?wiata wyznawa?y kult S?o?ca jako pra?rd?a wszelkich form ?ycia.
  • Promieniowanie UVB, z ktrym mamy do czynienia podczas opalania w solarium, jest niezast?pionym ?rd?em pozyskiwania witaminy D przez organizm cz?owieka. Witaminy, ktre zmniejsza ryzyko zachorowania m.in. na zapalenia wirusowe, osteoporoz?, krzywic?, nadci?nienie, raka piersi, p?uc, prostaty i co ciekawe rwnie? raka skry.
  • Twoje zdrowie i samopoczucie zale?y od ?wiat?a, ktrego tak bardzo brakuje w okresie jesienno zimowym. Wszyscy funkcjonujemy w oparciu o cykl dnia i nocy oraz lata i zimy. Kraje skandynawskie, w ktrych okres docierania do Ziemi ?wiat?a s?onecznego jest znacznie krtszy, staj? przed problemem rosn?cej liczby osb odbieraj?cych sobie ?ycie.
  • Dzi?ki opalaniu w solarium, zw?aszcza w okresie jesienno zimowym ale nie tylko, zapomnisz o z?ym nastroju, smutku, przezi?bieniu, a nawet depresji. Dobre samopoczucie i rado?? przez ca?y rok!
  • Solarium to bezpieczne opalanie. Dzi?ki mo?liwo?ci kontroli czasw opalania oraz mocy promieniowania UVA i UVB pozwala na rozs?dne opalanie, czego nie mo?na ju? powiedzie? o kilkugodzinnej ekspozycji na s?o?cu, pla?y, w grach, itp.
  • Pi?knie opalona i zdrowa skra to powd do dumy. Regularne, rozs?dne korzystanie z solarium zapewnia wspania?y wygl?d i doskona?e samopoczucie. Jest oznak? aktywno?ci fizycznej oraz atrakcyjno?ci.
  • Profesjonalne kosmetyki do opalania w solarium s? produktami dbaj?cymi o Twoje zdrowie. W swoim sk?adzie zawieraj? bardzo du?? ilo?? witamin, minera?w oraz sk?adnikw g??boko nawil?aj?cych skr? i zapobiegaj?cych starzeniu si? skry.

Poprawiony: niedziela, 11 września 2011 20:42
 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.