W ch?odne i pochmurne dni t?sknimy za ciep?ymi promieniami s?o?ca. Na szukanie ich w egzotycznych krajach mog? pozwoli? sobie nieliczni. Zawsze jednak można wybrać się do solarium!!!


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Strefa Urody Strefa Urody Zabiegi dodatkowe
Zabiegi dodatkowe

HENNA

Henna na brwi.
Kolor brwi mo?na poprawi? co dwa tygodnie. Wykonujemy henn? zarwno ?elow? jak i proszkow? w kolorach: czarny, ciemny br?z, jasny br?z, grafit, granat.
Cena: 15,00

Henna brwi z regulacj?
Kolor brwi mo?na poprawi? co dwa tygodnie. Wykonujemy henn? zarwno ?elow? jak i proszkow? w kolorach: czarny, ciemny br?z, jasny br?z, grafit, granat.
Cena: 20,00

Henna na rz?sy.
Rz?sy nie wymagaj? tak cz?stego farbowania jak brwi, wystarczy je?li poddasz si? temu zabiegowi raz w miesi?cu
Cena: 15,00

Henna brwi i rz?s z regulacj?.
Cena: 30
,00

Regulacja brwi.
Kszta?t brwi jest bardzo wa?ny dla wyrazu twarzy. Nie powinno si? ingerowa? zbyt mocno w naturalny kszta?t brwi, ale cz?sto zdarza si? tak, ?e brwi s? zbyt szerokie, czy za bardzo zrastaj? si? u nasady nosa. Dobrze dobrany kszta?t brwi poprawi w znacznym stopniu wygl?d twarzy, sprawi ?e spojrzenie stanie si? wyraziste
Cena: 10,00

DEPILACJA WOSKIEM

Efekty zabiegu depilacji woskiem:
Efekt depilacji (g?adka, mi?a w dotyku skra) utrzymuje si? ok. 3-4 tygodni, w zale?no?ci od tego jak szybko rosn? u danej osoby w?oski. Po 3 tygodniach w?osy zaczynaj? by? widoczne a po 4 tygodniach nale?y zabieg powtrzy?. U osb o s?abym, jasnym ow?osieniu efekt utrzymuje si? d?u?ej.
Przygotowanie do zabiegu depilacji woskiem bikini:
w?osy poddane zabiegowi musz? mie? odpowiedni? d?ugo??, nie mog? by? ani zbyt d?ugie ani zbyt krtkie. I tak w?oski na bikini powinny mie? minimum 5 mm i nie d?u?sze ni? 1,5 cm. Je?li s? zbyt d?ugie nale?y je przyci?? przed zabiegiem, je?li s? za krtkie- zapu?ci? (od momentu zgolenia maszynk? zapuszcza? ok. 2 tyg.)
Minimalna ich d?ugo?? to 5mm!!!
Przebieg zabiegu depilacji woskiem bikini:
przed zabiegiem klientka otrzymuje do przebrania jednorazow? bielizn?!
Przed przyst?pieniem do zabiegu oczyszczamy i od?wie?amy skr? specjalnym preparatem, ktry umo?liwia lepsze przyleganie wosku i tym samym skuteczniejsze usuwanie w?osw. Na tak przygotowan? skr? nak?adamy wosk zgodnie z kierunkiem wzrostu w?osa, nast?pnie nak?adamy specjalny pasek fizelinowy ktry jest zrywany zdecydowanym ruchem w przeciwnym kierunku. Zrywanie jest niestety bolesne - stopie? blu zale?y od wra?liwo?ci osobniczej. Ko?czymy zabieg aplikuj?c preparaty, ktre zapobiegaj? odrastaniu w?osw, usuwaj? pozosta?o?ci wosku, nawil?aj?, dzia?aj? przeciwzapalnie
Przygotowanie do zabiegu depilacji woskiem:
w?osy poddane zabiegowi musz? mie? odpowiedni? d?ugo??, nie mog? by? ani zbyt d?ugie ani zbyt krtkie. I tak na ko?czynach optymalna d?ugo?? to 6 mm, bikini i pachy ok. 8-10mm, twarz 2-4 mm. W przypadku w?osw cienkich, delikatnych warto?ci te mog? by? ni?sze.
Minimalna ich d?ugo?? to 4mm!!!
Piel?gnacja skry po depilacji woskiem:
bardzo wa?n? spraw? s? peelingi ktre nale?y wykonywa? pomi?dzy depilacjami. Dotyczy to w szczeglno?ci osoby maj?ce problemy z wrastaniem w?osw- w?os wrasta w naskrek, co mo?e wywo?a? stan zapalny. Aby temu zapobiec nale?y regularnie z?uszcza? naskrek- wykonywa? peeling, przeprowadza? masa? szorstk? myjk? (w kierunku "pod w?os"), stosowa? balsamy zmi?kczaj?ce i nawil?aj?ce skr?. Nie nale?y jednak stosowa? peelingu w dniu depilacji, a w przypadku skry wra?liwej nawet 3 dni przed depilacj?.

Cena depilacji woskiem:
W?sik: 10,00
Broda: 10,00
Boki: 15,00
Ca?a twarz: 40,00
Pachy: 25,00
R?ce: 45,00 - 70,00
Bikini: 30,00 - 70,00
Uda: 50,00
?ydki + kolana: 45,00
Ca?e nogi: 85,00
Ca?e nogi + bikini klasyczne: 90,00 promocja!!!
Ca?e nogi + bikini brazylijskie: 135,00

Klatka piersiowa: 50,00 - 70,00
Plecy: 40,00 - 70,00

 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.