Opalanie w solarium to nie tylko pi?knie wygl?daj?ca opalenizna, ale przede wszystkim synteza witaminy D3, poprawa samopoczucia, relaks i poczucie szcz??cia.


ABC Opalania

Kontakt

logo

Śliczna 22a, lok. 4
Wrocław

Telefon:

531 313 389
071 793 63 26

Godziny otwarcia:
pon. - sob. - 10:00 - 22:00
niedziela - 10:00 - 20:00

Start Strefa Urody Strefa Urody Peelingi kosmetyczne
Peelingi kosmetyczne

Peeling kawitacyjny
Bezbolesne, oczyszczanie skry za pomoc? wibracji ultrad?wi?kowej, ktra pozwala na dok?adne usuni?cie nadmiaru sebum z porw i mieszkw w?osowych, pozbycie si? zrogowacia?ego naskrka, zaskrnikw i bakterii. Zapewnia wyg?adzenie i regeneracj? skry, poprawia mikrokr??enie, ma dzia?anie dezynfekuj?ce. Zabieg przeznaczony zarwno dla skry sk?onnej do wypryskw, tr?dzikowej, przet?uszczaj?cej si? jak i dla bardzo wra?liwej, delikatnej, cienkiej skry sk?onnej do podra?nie? i rozszerzonych naczynek, trudno goj?cej si?.


Cennik:
Twarz - 70,00

Twarz i dekolt - 90,00

Dodatkowo:

ampu?ka- 20,00

masa? -30,00

maska algowa- 30,00

Peeling kwasami AHA/BHA


Jest zabieg polegaj?cy na z?uszczaniu wierzchnich warstw naskrka za pomoc? kwasw alfa-hydroksylowych - AHA wyst?puj?cych powszechnie w przyrodzie, mo?na je wi?c otrzymywa? z produktw naturalnych jak: trzcina cukrowa, mleko, owoce lub mog? by? one tak?e syntetyzowane metodami chemicznymi oraz kwasw beta-hydroksylowych - BHA - w kosmetyce stosuje si? tylko jeden rodzaj kwasu BHA - kwas salicylowy. Oglne dzia?anie kwasu BHA jest bardzo podobne do kwasw AHA.
Kwas AHA/BHA jest mieszank? kwasw: mlekowego, glikolowego, salicylowego.


Przeznaczenie:

- gruba, t?usta i ?ojotokowa skra
- tr?dzik grudkowo - krostkowy
- zaskrniki
- blizny po tr?dziku
- rozszerzone pory skry
- skra dojrza?a z oznakami starzenia
- skra sucha i wiotka
- przebarwienia


Opis dzia?ania:

-z?uszcza zrogowacia?y naskrek
-du?a cz?steczka kwasu salicylowego dzia?a przeciwzapalnie i antybakteryjnie,
sprzyjaj?c gojeniu
-ma?a cz?steczka kwasu glikolowego penetruje w g??b mieszka w?osowego, gdzie rozk?ada
mi?dzykomrkowe substancje cementuj?ce, usuwaj?c w ten sposb i zapobiegaj?c powstawaniu mas rogowych, prowadz?cych do rozwoju tr?dziku
-kwas mlekowy silnie nawil?a i regeneruje
-preparat wyg?adza i sp?yca zmarszczki oraz blizny potr?dzikowe
-silnie nawil?a i od?ywia skr?
-napina i uj?drnia
-rozja?nia przebarwienia powierzchowne i g??bokie
-unikalne po??czenie kwasw o wysokim st??eniu i niskim pH daje
du?? skuteczno?? zabiegow? przy doskona?ej tolerancji i bezpiecze?stwie stosowania.

Cennik:
Twarz - 90,00
Twarz, szyja i dekolt 150,00

Peeling kwasem pirogronowym

Jest to tak?e zabiegpolegaj?cyna z?uszczaniu naskrka kwasem pirogronowym jest to alfa-ketonokwas wyst?puj?cy w jab?kach, sfermentowanych owocach i occie.
Kwas pirogronowy kiedy zostaje zastosowany w wi?kszym st??eniu i pozostawiony na d?u?szy okres czasu dochodzi do penetracji na poziomie warstwy brodawkowatej skry w?a?ciwej. Na poziomie naskrka kwas pirogronowy dzia?a przeciwzaskrnikowo, rozja?nia, poprawia koloryt skry, dzia?a antybakteryjnie i zmniejsza grubo?? warstwy rogowej.
Na poziomie skry w?a?ciwej pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny czyli w?kien odpowiedzialnych za m?ody wygl?d skry.


Przeznaczenie:

- tr?dzik w fazie aktywnej
- tr?dzik r?owaty
- ?ojotok
- blizny potr?dzikowe
- hiperpigmentacje pozapalne
- melasma
- fotostarzenie skry
- zmarszczki
- rogowacenie przymieszkowe.


Opis dzia?ania:


Na poziomie naskrka kwas pirogronowy dzia?a rozja?niaj?co i zwi?ksza ?wietlisto?? skry. Kwas znacz?co oczyszcza skr? i przeciwdzia?a powstawaniu zaskrnikom. Zmniejsza on rwnie? t?usto?? skry ?ojotokowej oraz tr?dzikowej. Ponadto, stymuluje on powstawanie kolagenu, w?kien elastyny oraz niweluje zmarszczki powierzchniowe.
Oglnie ujmuj?c peeling pirogronowy mo?e by? stosowany do:
- przeciwdzia?ania starzeniu si? skry,
- niwelowania tr?dziku r?owatego,
- zmniejszania blizn potr?dzikowych,
- wyrwnywania kolorytu skry,
- wyg?adzania skry,
- oczyszczania zaskrniakw,
- rozja?niania plam starczych,
- przeciwdzia?ania ?ojotokom,
- ?agodzenia nadmiernego rogowacenia skry,
- usuwania martwych komrek.


Cennik:

Twarz - 120,00
Twarz, szyja i dekolt 180,00

Peeling kwasem migda?owym

W tym przypadku do z?uszczania naskrka u?ywa si? kwasu migda?owego nale??cego do grupy kwasw alfa-hydroksylowych (AHA).

Wyst?puje w naturze w gorzkich migda?ach. Spo?rd kwasw AHA jest tym o najwi?kszych w?a?ciwo?ciach przeciwbakteryjnych oraz dzi?ki budowie cz?steczki posiada specyficzne mo?liwo?ci terapeutyczne.

Przeznaczenie:

- tr?dzik

- blizny po tr?dziku,

- skra ?ojotokowa,

- fotostarzenie skry

Opis dzia?ania:

- zmniejszenie grubo?ci warstwy rogowej i normalizacja keratynizacji - skra uzyskuje g?adko?? i ?adny, ?wietlisty koloryt,

- wzrost spoisto?ci i zwarto?ci g??bszych warstw naskrka,

- zwi?kszenie grubo?ci warstwy twrczej naskrka, wzmocnienie skry,

- odbudowa i reaktywacja postarza?ej skry,

- wzrost nawil?enia naskrka, a w efekcie uelastycznienie go i uj?drnienie,

- regeneracja skry z fotouszkodzeniami i przebarwieniami pos?onecznymi - depigmentacja,

- regulacja poziomu ?oju

Cennik:

Twarz - 120,00

Twarz, szyja i dekolt 180,00

 

Partnerzy

benefit
Akceptujemy karty Benefit.
10% upustu na wszystkie us?ugi.

Sondy

Czy korzystasz z solarium?
 


Nowo?ci

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.